Terapia logopedyczna

W naszym Ośrodku w terapii logopedycznej biorą udział dzieci objęte zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju, dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły branżowej. Do terapii uczniowie kwalifikowani są poprzez orzeczenie, opinie, badania logopedyczne i wywiad. Podczas zajęć, dzieci nie tylko ćwiczą sprawność narządów mownych i prawidłową artykulację, ale również wesoło się bawią rozwiązując zagadki i quizy, rozwijają swoją kreatywność, sprawność dłoni i całego ciała, doskonalą procesy myślowe. W celu podniesienia atrakcyjności i efektywności zajęć, logopedzi stosują podczas terapii elementy terapii Dennisona, terapii bilateralnej, metody krakowskiej, masaż twarzy wg. Stecko i Castillo Moralesa, trening Umiejętności Społecznych, symbole i gesty Makatonu, oraz elementy terapii zajęciowej.

W ramach zajęć logopedycznych prowadzona jest również akcja “Cała Polska Czyta Dzieciom” która wzbogaca dzieci w wiedzę o literaturze, wzbogaca słownictwo i rozwija wyobraźnie.

Karolina Daroszewska