Szkoła przysposabiająca do pracy

Do szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną.
Kształcenie trwa trzy lata, jednak w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.
Głównym celem pracy edukacyjno – wychowawczej w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wspieranie młodzieży w osiąganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb , zaradności w życiu codziennym oraz przygotowanie ich do pracy we własnym gospodarstwie domowym.
Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne: