Zapraszamy na spotkanie z rodzicami

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się w piątek 15 września o godzinie 13.00. Tego dnia zajęcia w Ośrodku będą skrócone. Poniżej znajduje się harmonogram pracy Ośrodka w dniu 15.09.2023 r.
Harmonogram pracy w dniu 15.09.2023 r.
Na zebraniu zostaną poruszone m.in.kwestie:

  1. Wyboru klasowej Rady Rodziców i przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców,
  2. Zapoznanie rodziców z obszarami programu wychowawczo- profilaktycznego,
  3. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” i z zasadami uczestnictwa na zajęciach religii,
  4. Omówienie zasad oceniania wewnątrzszkolnego w oparciu o zapisy statutu placówki,
  5. Omówienie zasad ubezpieczenia na życie i od nieszczęśliwych wypadków,
  6. Omówienie zasad i zebranie opinii na temat posiadania i korzystania z telefonów i przynoszenia do szkoły i internatu mienia o znacznej wartości.
    Serdecznie zapraszamy!