Przedszkole "Promyczek"

Od 01.09.2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu funkcjonuje przedszkole “Promyczek”. Celem głównym przedszkola jest osiągnięcie przez dzieci jak największej samodzielności w czynnościach codziennego życia. Przedszkole jest dostosowane dla dzieci od 2,5 roku życia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dzieci mogą uczęszczać do przedszkola w godzinach 7.00-16.00, przy czym podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9.00-14.00.W tym czasie odbywają się zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Każde dziecko będzie miało określony swój indywidualny plan zajęć dostosowany do ich potrzeb oraz do potrzeb rodziców (rodzaj
i ilość zajęć jest dostosowana do danej potrzeby dziecka a nie ustalona odgórnie jak np. 2h rehabilitacji w tyg. lub 1h logopedy).
W ustalaniu planu chcemy zaangażować również rodziców, którzy posiadają swoje oczekiwania co do celów.

Plan zajęć jest ustalany poprzez zespół terapeutyczny w skład którego wchodzą:

Terapie prowadzone w przedszkolu to:

W perspektywie Ośrodek będzie poszerzał ofertę edukacyjną o inne atrakcyjne zajęcia, jak np.hipoterapia i alpakoterapia, itp.

Podczas zajęć specjaliści stwarzają dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowuja i wspomagają ich rozwój. Jednocześnie starrają się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m.in. sala zajęć, sala doświadczania świata, gabinet logopedyczny i psychologiczny, gabinet pedagoga szkolnego. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne i zabawki. Plac zabaw dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.