Zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii

Zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii są podobne do audycji muzycznych z lekcji muzyki z jednoczesnym przestrzeganiem zasad profilaktyki muzycznej.
W zajęciach bierze udział od 6 do 15 osób. Rekrutacja odbiorców programu dokonywana jest zgodnie z zaleceniami opisanymi w orzeczeniu, na drodze obserwacji, wskazań pedagogów szkolnych, nauczycieli wychowawców klas oraz rodziców. Podstawą wszelkich skutecznych oddziaływań na dzieci jest pozytywny, serdeczny i akceptujący kontakt emocjonalny z nimi.

CELE GŁÓWNE:

• wzbogacenie warsztatu pedagogicznego o nowe oryginalne elementy;
• zapoznanie z różnymi formami aktywizacji;
• korekcja zaburzonych funkcji, stymulacja psychomotoryczna;
• dostarczenie korzystnych doświadczeń społecznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• zredukowanie i odreagowanie napięć psychofizycznych;
• likwidacja niepokoju, lęku, agresji;
• pobudzenie aktywności do osiągnięcia zadowolenia z wykonywanych czynności i wspólnej zabawy;
• aktywizacja psychofizyczna;
• poprawa ekspresji emocjonalnej i psychoruchowej;
• zrytmizowanie i zorganizowanie czynności codziennych;
• wpływanie na właściwe kształtowanie stosunków interpersonalnych, osiągnięcie lepszej komunikacji z otoczeniem;
• wzmocnienie poczucia własnej wartości;
• zaspokojenie potrzeb dziecka, warunkujących jego równowagę wewnętrzną ( potrzebę rekreacji i odprężenia, gry i zabawy, wyładowania nadmiaru energii, ucieczki od codziennych spraw i trosk, pełnej ekspresji osobowości, m. in. ekspresji pragnień, tęsknot, rozładowania i złagodzenia bolesnych napięć, urazów i różnych konfliktów wewnętrznych, które narastają wraz z codziennym życiem;
• uwrażliwienie i edukacja muzyczna.

Monika Kijewska