Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia umożliwia absolwentom szkoły podstawowej kontynuację nauki, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz przygotuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego zawodowo życia.
Realizację zadań statutowych Szkoła realizuje we współpracy z pracodawcami, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu.
Szkoła kształci w zawodach:
• fryzjer,
• rolnik,
• dekarz,
• stolarz,
• elektryk,
• kucharz,
• cukiernik,
• piekarz,
• lakiernik,
• sprzedawca,
• murarz-tynkarz,
• blacharz samochodowy,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• mechanik - operator pojazdów i urządzeń rolniczych.
Wychowankowie objęci są opieką: pedagoga, psychologa i logopedy.
Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole!