Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 30 września 2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.

Po przeliczeniu wszystkich głosów przez komisję w składzie Katarzyna Łepek, Paulina Górniak i Jakub Tubaja, wyłoniono następujące osoby wchodzące w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Paweł Gąsiorowski,
Zastępca przewodniczącego – Dominika Gągola,
Sekretarz – Wioletta Samulewska.
W skład zespołu wspomagającego Samorząd Uczniowski weszli:
Martyna Łeppek,
Dawid Żurawski,
Sebastian Jaworski,
Wiktoria Bluhm.
Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Opiekunowie SU