Rocznica Odzyskania Niepodległości

Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, klasa I-III PdP pani Joanny Stępniewskiej we współpracy z panią Moniką Kijewską, Joanną Malej i pozostałymi klasami PdP oraz Wszystkimi wychowawcami Naszej Placówki, przygotowała uroczysty apel .
Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą - swoje życie.
Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego.
To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów.
Spotkaliśmy się na uroczystości poświęconej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości poświęconej naszej Ojczyźnie.
Listopadowe obchody odzyskania niepodległości symbolizują miłość do Polski, przypominają jej burzliwe dzieje, walkę o wolność - były symbolem bohaterstwa i męstwa pokoleń które, niestety już odeszły.
11 listopada - to radosna data, bo przecież przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność. Tak właśnie Ją uczciliśmy – radośnie.
Naród polski, przetrwał czas niewoli dzięki pieśni powstańczej, religijnej i patriotycznej. W czasach totalnego zniewolenia jedynie pieśń ostała się wolna, znajdując schronienie w prywatnych domach, kościołach i stowarzyszeniach społecznych.
Trafnie siłę pieśni narodowej oceniali wrogowie Polski, zabraniając jej wykonywania w okresie zaborów. Pieśń budząca w sercach Polaków echa niezłomnej siły i wzruszenie, zagrzewająca do kolejnych zrywów narodowowyzwoleńczych była równie niebezpieczna jak oręż i odwaga walczących .
Pieśni i piosenki tworzone w duchu polskości towarzyszyły walczącym w boju, umilały im czas wytchnienia. Pozostałych umacniały w wierze w zmartwychwstanie Polski. Bywało, że ich wykonywanie narażało na represje, groziło aresztowaniem, a nawet karą śmierci.
Dziś możemy odważnie i bez lęku śpiewać pieśni patriotyczne przy różnych okazjach, przetrwały bowiem do naszych czasów przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Święto Niepodległości to doskonała okoliczność, aby pieśni – towarzyszki polskiej niedoli, przywołać w naszej pamięci.
Patriotyczna pieśń , która kształtowała historyczną świadomość pokoleń Polaków, stała się bohaterką Naszej uroczystości.
Chcieliśmy, aby te pieśni ciągle żyły, żeby młode pokolenie o nich nie zapomniało. Pragnęliśmy świętować 101 rocznicę odzyskania niepodległości – poprzez śpiew: o wojence, szarej piechocie ……
Te pieśni które są częścią naszej historii i narodowej kultury, zawsze prawdziwie wzruszały polskie serca. Uważamy, że nie wolno dopuścić, by dziś pozostały w pożółkłych śpiewnikach. Powinny dalej żyć, być obecne w polskiej duszy, budzić ciepłe uczucia, oddziaływać na serca i umysły kolejnych pokoleń.
Dziękujemy wszystkim Wychowawcom, którzy cudownie przygotowali swoich podopiecznych do wspólnego śpiewania.
Nasze wspólne śpiewanie było hołdem , jaki złożyliśmy tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę .

Joanna Stępniewska