Praca zdalna dla uczniów w związku z zagrożeniem koronawirusem


Uwaga! Materiały publikowane na stronie od 26.04.2020 roku

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Wychowanie przedszkolne

Klasa 1a SP - wychowawca mgr Beata Trzebkowska

Klasa 2a SP - wychowawca mgr Beata Trzebkowska

Klasa 3a SP - wychowawca mgr Beata Trzebkowska

Klasa 4a SP - wychowawca mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Klasa 5a SP - wychowawca mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Klasa 6a SP - wychowawca mgr Hanna Gościnna

Klasa 7a SP - wychowawca mgr Hanna Gościnna

Klasa 8a SP - wychowawca mgr Karolina Grzonka

Klasa 1a B1 Szkoła Branżowa - wychowawca mgr Wiesława Michalska

Klasa 2a B1 Szkoła Branżowa - wychowawca mgr Wiesława Michalska

Klasa 3a B1 Szkoła Branżowa - wychowawca mgr Wiesława Michalska

1-2a PdP - wychowawca mgr Monika Kruszczyńska

1-3b PdP - wychowawca mgr Aurelia Brózdowska

1-3c PdP - wychowawca mgr Joanna Malej

1-3d PdP - wychowawca mgr Joanna Stępniewska

Klasa 3-7b ZET SP - wychowawca mgr Anna Adrychowska

Klasa 3-8d ZET SP - wychowawca mgr Piotr Lisiak

Klasa 1,5-6e aut SP - wychowawca mgr Aleksandra Szalacha

Klasa 1-2f aut SP - wychowawca mgr Sylwia Leiszys

Klasa 5-8c ZET SP - wychowawca mgr Marzena Michalak

Klasa 1-2f aut SP - wychowawca mgr Monika Szymańska

Internat

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Terapia EEG biofeedback

Świetlica


Materiały publikowane na stronie do 25.04.2020 roku

Dla rodziców i uczniów klas Szkoły Branżowej

Informacje i nowe regulacje prawne dotyczące młodocianych pracowników - dyrektor Tomasz Michalak


Próbny egzamin ósmoklasisty - materiały do odsłuchania z języka angielskiego

Nagranie dla W. Przemysław, G. Paweł, F. Kamil

Nagranie dla Michał S. Wiktoria P. Oskar C. Paulina G. i Dominika B.

Nagranie dla Fabian S.


Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Zdalna Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna - opracowała mgr Joanna Borzechowska

Rodzice - opracowała mgr Joanna Borzechowska

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu - opracowała mgr Joanna Borzechowska

Rodzice i Uczniowie - przydatne linki - opracowała mgr Joanna Borzechowska


Religia

Materiały do pracy zdalnej - opracowała mgr Anna Talarek-Wiśniewska


Szkoła Przysposabiająca do Pracy

1a PdP - wychowawca mgr Monika Kruszczyńska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP M. Kruszczyńskiej na 1,2 i 3 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP M. Kruszczyńskiej - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP M. Kruszczyńskiej (16.04)- opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP M. Kruszczyńskiej z kreatywności- opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP M. Kruszczyńskiej z kreatywności (15.04)- opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP M. Kruszczyńskiej z kreatywności (23.04)- opracowała mgr Monika Kijewska

1b PdP - wychowawca mgr Aurelia Brózdowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy I-III PdP - opracowała mgr Aurelia Brózdowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP A. Bróżdowskiej - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP A. Bróżdowskiej - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP A. Brózdowskiej z kreatywności- opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP A. Brózdowskiej z kreatywności (17.04)- opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP A. Brózdowskiej z kreatywności (21.04)- opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP A. Brózdowskiej z kreatywności (24.04)- opracowała mgr Monika Kijewska

1c PdP - wychowawca mgr Joanna Malej

Materiały do pracy zdalnej z zajęć rozwijających komunikowanie się dla kl. PdP J. Malej na 1, 2 i 3 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Malej - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Malej na 4 tydzień - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Malej (15.04) - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Malej (21-22.04) - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Malej na 5 i 6 tydzień - opracował mgr Piotr Lisiak

Materiały do pracy zdalnej z kreatywności dla kl. PdP J. Malej - opracowała mgr Monika Kijewska

1d PdP - wychowawca mgr Joanna Stępniewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy I-III PdPd- opracowała mgr Joanna Stępniewska

Materiały do pracy zdalnej z kreatywności dla kl. PdP J. Malej i J. Stępniewskiej - opracował mgr Piotr Lisiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej- opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej na 1 i 2 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej na 3 i 4 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej na 1 i 2 tydzień z wychowania fizycznego - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej na 3 i 4 tydzień z wychowania fizycznego - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej (16.04) - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej (20.04) - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej (23.04) - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy PdP J. Stępniewskiej na 5 i 6 tydzień - opracował mgr Piotr Lisiak


Wychowanie przedszkolne

Propozycje aktywności dla przedszkolaków - opracowała mgr Ada Pawlik

Propozycje świątecznych zadań dla przedszkolaków - opracowała mgr Ada Pawlik

Propozycje zabaw ruchowych i zadań dla przedszkolaków - opracowała mgr Anna Adrychowska

Propozycje zabaw ruchowych dla przedszkolaków - opracowała mgr Hanna Pastusiak

Propozycje zabaw i zadań dla przedszkolaków - opracowała mgr Hanna Pastusiak

Propozycje zadań dla przedszkolaków - opracowała mgr Anna Adrychowska

Propozycje zadań dla przedszkolaków (20-24.04) - opracowała mgr Ada Pawlik

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla przedszkolaków (20-24.04) - opracowała mgr Hanna Pastusiak


Internat

Materiały do pracy zdalnej dla wychowanków internatu - opracował mgr Tomasz Szulczyński

Życzenia Wielkanocne - opracował mgr Tomasz Szulczyński

Materiały do pracy zdalnej dla wychowanków internatu (15-17.04) - opracował mgr Tomasz Szulczyński

Materiały do pracy zdalnej dla wychowanków internatu (20-24.04) - opracowała mgr Danuta Zaborowska

Materiały do pracy zdalnej dla wychowanków internatu - zasady korzystania z Internetu - opracowała mgr Danuta Zaborowska

Materiały do pracy zdalnej dla wychowanków internatu - Dzień Ziemi - propozycje zabaw - opracowała mgr Justyna Chabowska


Edukacja Wczesnoszkolna

Materiały do pracy zdalnej, przydatne linki - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 1 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 2 na 1 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3 na 1 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 2 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 2 na 2 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3 na 2 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 3 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 2 na 3 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3 na 3 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 4 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 2 na 4 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3 na 4 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 5 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 2 na 5 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3 na 5 tydzień - opracowała mgr Beata Trzebkowska


Zajęcia rozwijąjące kreatywność

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5-8dZET SP - opracowali mgr Piotr Lisiak, mgr Agnieszka Michna

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5-8dZET SP na 3 tydzień - opracowali mgr Piotr Lisiak, mgr Agnieszka Michna

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5-8dZET SP (15-17.04)- opracowali mgr Piotr Lisiak, mgr Agnieszka Michna

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5-8dZET SP - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do zdalnego nauczania - Kreatywność kl. A. Szalacha - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do zdalnego nauczania - Kreatywność kl. A. Szalacha - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do zdalnego nauczania - Kreatywność kl. A. Szalacha (15.04)- opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do zdalnego nauczania - Kreatywność kl. A. Szalacha (22.04)- opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5-8dZET SP (kl. P.Lisiaka) - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5-8dZET SP (kl. P.Lisiaka) na 4 tydzień - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5-8dZET SP (kl. P.Lisiaka) (17.04) - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5-8dZET SP (kl. P.Lisiaka) (22.04) - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5-8dZET SP (kl. P.Lisiaka) (24.04) - opracowała mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3-7bZET SP (kl. A.Adrychowskiej) z kreatywności (15.04)- opracowała mgr Hanna Gościnna

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3-7bZET SP (kl. A.Adrychowskiej) z kreatywności (20-24.04)- opracowała mgr Hanna Gościnna


Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3-7bZET SP (kl. A.Adrychowskiej) (15-17.04) - opracowała mgr Anna Adrychowska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3-7bZET SP (kl. A.Adrychowskiej) (20-24.04) - opracowała mgr Anna Adrychowska


Język polski

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 1 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 2 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 3 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 1 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 2 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 3 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 (6-8.04) - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 (15-17.04) - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 (20-24.04) - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (6-8.04) - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (15-17.04) - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (20-24.04) - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 - opracowała mgr Karolina Grzonka

Przydatne linki do pracy zdalnej z języka polskiego - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej z języka polskiego dla Szkoły Branżowej na 1 tydzień - opracowała mgr Sylwia Leiszys

Materiały do pracy zdalnej z języka polskiego dla Szkoły Branżowej na 2 tydzień- opracowała mgr Sylwia Leiszys

Materiały do pracy zdalnej z języka polskiego dla Szkoły Branżowej na 3 tydzień- opracowała mgr Sylwia Leiszys

Materiały do pracy zdalnej z języka polskiego dla Szkoły Branżowej (20-21.04)- opracowała mgr Sylwia Leiszys


Język angielski

Materiały do pracy zdalnej z języka angielskiego - opracował mgr Piotr Podciborski

Materiały do pracy zdalnej z języka angielskiego - zadania dla wszystkich klas - opracował mgr Piotr Podciborski


Matematyka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 2 tydzień - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (15-22.04) - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 (6-17.04)- opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 (20-23.04)- opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5 i 6 - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 (6-17.04) - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 (20-23.04) - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5 (6-17.04) - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5 (20-21.04) - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5 (22-23.04) - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 4 - opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 4 (6-17.04)- opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 4 (20-22.04)- opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 4 (23-30.04)- opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla Szkoły Branżowej (6-17.04)- opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej (20-21.04)- opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 2 Szkoły Branżowej (21-28.04)- opracowała mgr Wiesława Michalska

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3 Szkoły Branżowej (20.04)- opracowała mgr Wiesława Michalska


Historia

Materiały do pracy zdalnej - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 karta 2 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 karta 3 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 karta 4 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 karta 5 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 karta 6a - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 karta 6b - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 karta 2 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 karta 3 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 karta 4 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 karta 5 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 karta 6a - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 karta 6b - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 2 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 3 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 4 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 5 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 6a - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 6b - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej karta 2 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej karta 3 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej karta 4 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 2 Szkoły Branżowej - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 2 Szkoły Branżowej karta 2- opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 2 Szkoły Branżowej karta 3 i 4- opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak


Wiedza o społeczeństwie

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 2 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 3 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 4a - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 karta 4b - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3 Szkoły Branżowej - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3 Szkoły Branżowej karta 2 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 3 Szkoły Branżowej karta 3 - opracowała mgr Hanna Kaszubowska-Pastusiak


Fizyka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 1 tydzień- opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 2 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 3 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 4 i 5 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 1 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 2 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 3 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 4 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 5 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka


Biologia

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 1 i 2 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 3 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 4 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 5 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 na 1 i 2 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 na 3 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 na 4 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 na 5 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka


Chemia

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 1 i 2 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 3 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 4 i 5 tydzień - opracował mgr Stanisław Grzonka


Geografia

Materiały do pracy zdalnej z geografii - opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 5 na 2 tydzień - opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 6 na 2 tydzień - opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 7 na 2 tydzień - opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 8 na 2 tydzień - opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 1 Szkoły Branżowej na 2 tydzień - opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 5 (20-24.04) - opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 6 (20-24.04) - opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 7 (20-24.04) - opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 8 (20-24.04)- opracował mgr Fafał Fierek

Materiały do pracy zdalnej z geografii dla klasy 1 Szkoły Branżowej (20-24.04) - opracował mgr Fafał Fierek


Technika, informatyka

Materiały do pracy zdalnej, propozycje dla dzieci i rodziców - opracował mgr Piotr Lisiak

Materiały do pracy zdalnej z informatyki na 1 tydzień - opracował mgr Piotr Lisiak

Materiały do pracy zdalnej z informatyki na 2 tydzień- opracował mgr Piotr Lisiak

Materiały do pracy zdalnej z informatyki na 3 tydzień- opracował mgr Piotr Lisiak

Materiały do pracy zdalnej z informatyki na 5 i 6 tydzień- opracował mgr Piotr Lisiak

Materiały do pracy zdalnej z techniki- opracował mgr Piotr Lisiak

Materiały do pracy zdalnej z techniki na 5 i 6 tydzień - opracował mgr Piotr Lisiak

Materiały do pracy zdalnej z techniki dla klasy 4 - opracowała mgr Hanna Gościnna

Materiały do pracy zdalnej z techniki dla klasy 4 - znaki - opracowała mgr Hanna Gościnna

Materiały do pracy zdalnej z techniki dla klasy 5 - opracowała mgr Hanna Gościnna


Edukacja dla bezpieczeństwa

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 - opracowała mgr Małgorzata Reszke

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 2 tydzień - opracowała mgr Małgorzata Reszke

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (20-24.04) - opracowała mgr Małgorzata Reszke

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej - opracowała mgr Małgorzata Reszke

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej na 2 tydzień - opracowała mgr Małgorzata Reszke

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej na 3 tydzień - opracowała mgr Małgorzata Reszke

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej na 4 tydzień - opracowała mgr Małgorzata Reszke

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 Szkoły Branżowej na 5 tydzień - opracowała mgr Małgorzata Reszke


Plastyka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 4 - opracowała mgr Hanna Gościnna

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 4 - szablon - opracowała mgr Hanna Gościnna

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 5 - opracowała mgr Hanna Gościnna

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 6 i 7 - opracowała mgr Hanna Gościnna


Muzyka

Materiały do pracy zdalnej - opracowła mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej z muzyki - opracowła mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej z muzyki dla klasy 7 - opracowła mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej - Zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii - kl. M. Michalak

Materiały do pracy zdalnej - Zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii (21.04)- kl. M. Michalak

Materiały do pracy zdalnej z muzyki dla klasy 4 i 5 SP - opracowła mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej z muzyki dla klasy 4 i 5 SP (17.04)- opracowła mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej z muzyki dla klasy 4 i 5 SP (24.04)- opracowła mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej z muzyki dla klasy 6 i 7 SP - opracowła mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej z muzyki dla klasy 6 i 7 SP na 4 tydzień - opracowła mgr Monika Kijewska

Materiały do pracy zdalnej z muzyki dla klasy 6 i 7 SP (22.04) - opracowła mgr Monika Kijewska


Godzina wychowawcza

Materiały do pracy zdalnej z godziny wychowawczej w klasie 8 na 1,2 i 3 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka


Wychowanie do życia w rodzinie

Materiały do pracy zdalnej z WDŻ dla klasy 8 i Szkoły Branżowej - opracowała mgr Marzena Michalak


Doradztwo zawodowe

Materiały do pracy zdalnej dla klasy VII - opracowła mgr Joanna Malej

Materiały do pracy zdalnej dla klasy VII (16.04)- opracowła mgr Joanna Malej


Podstawy przedsiębiorczości

Materiały do pracy zdalnej dla Szkoły Branżowej I Stopnia (dla klasy I i III) - opracowła mgr Joanna Malej

Materiały do pracy zdalnej dla Szkoły Branżowej I Stopnia dla klasy I i III (20-21.04) - opracowła mgr Joanna Malej


Rewalidacja

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 4 - opracowała mgr Sylwia Leiszys

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 4 i 5 na 3 tydzień- opracowała mgr Sylwia Leiszys

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 4 i 5 (20-24.04)- opracowała mgr Sylwia Leiszys

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 - opracowała mgr Sylwia Leiszys

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 3 tydzień - opracowała mgr Sylwia Leiszys

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (20-24.04) - opracowała mgr Sylwia Leiszys

Karta pracy dla klasy 8 - opracowała mgr Sylwia Leiszys

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 na 3 tydzień- opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 (20-24.04) - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 na 3 tydzień - opracowała mgr Karolina Grzonka

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (20-24.04) - opracowała mgr Karolina Grzonka


Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Materiały do pracy zdalnej z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - opracował mgr Stanisław Grzonka


Terapia EEG biofeedback

Materiały do pracy zdalnej z terapii EEG biofeedback - opracowała mgr Hanna Gościnna


Wychowanie fizyczne

Materiały do pracy zdalnej z wychowania fizycznego - opracował mgr Marcin Sękowski

Materiały do pracy zdalnej z wychowania fizycznego (20-25.04)- opracował mgr Marcin Sękowski

Zestawy ćwiczeń fizycznych do wykonywania w domu - mgr Marcin Sękowski, mgr Stanisław Grzonka, mgr Marek Nowak

Rozgrzewka:

Turbo rozgrzewka

Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa:

Gimnastyka korekcyjna - trzymaj się prosto:

Ćwiczenia korekcyjne na odstające łopatki:

Ćwiczenia korekcyjne na koślawe kolana:

Ćwiczenia korekcyjne na płaskostopie

Codzienna lekcja wf o godz. 11.00 - Ćwicz z Nami - AWFiakami !

WF w domu- Lekcja 1

Nauka zdalna- Lekcja WF-u

Ćwiczenia rozciągające po treningu

“Wyprostuj się!” - profilaktyka wad postawy u dzieci

Plecy okrągłe - Ćwiczenia korekcyjne wad postawy

10 zabaw, które pomogą zadbać o prawidłową postawę dziecka

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy


Świetlica

Materiały do pracy zdalnej - świetlicowe zadania w domu

Materiały do pracy zdalnej ze świetlicy - propozycje zabaw