Bezpieczne ferie

W dniu 24 stycznia odbyło się spotkanie wewnątrzszkolne, którego tematem były “Bezpieczne ferie”. Klasa 1-3 szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Beaty Trzebkowskiej przygotowała prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa podczas nadchodzących ferii zimowych. Na spotkaniu był również obecny nasz dzielnicowy p. Kazimierz Kowalski, który zwracał uwagę na sytuacje trudne i wskazywał sposoby postępowania, aby przeciwdziałać możliwym zagrożeniom. W końcowej części zostały również wręczone dyplomy za osiągnięcia w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Stanisław Grzonka