Wytyczne sanitarne dla szkół. O czym należy pamiętać podczas egzaminu.

Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
O czym należy pamiętać podczas egzaminu
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r